#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

ECOAWARE ECOAWARE ECOAWARE ECOAWARE ECOAWARE ECOAWARE

by

#EcoAware to nie tylko produkty z naszych kolekcji z materiałów wytworzonych w sposób bardziej zrównoważony czy szyte w fabrykach, które spełniają standardy w zakresie ograniczania zużywanych zasobów naturalnych w procesie produkcji.

To także – szerzej – cały szereg naszych działań, wdrażanych w dążeniu do tworzenia mody bardziej zrównoważonej.

#EcoAware to nie tylko produkty z naszych kolekcji z materiałów wytworzonych w sposób bardziej zrównoważony czy szyte w fabrykach, które spełniają standardy w zakresie ograniczania zużywanych zasobów naturalnych w procesie produkcji.

To także – szerzej – cały szereg naszych działań, wdrażanych w dążeniu do tworzenia mody bardziej zrównoważonej.

Nasze
zobowiązania
.

Główny cel

Naszym najważniejszym celem jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu fabryk, dlatego dołączyliśmy do globalnej inicjatywy ZDHC, której misją jest wdrożenie najlepszych możliwych praktyk zrównoważonego bezpieczeństwa chemicznego w całym łańcuchu dostaw.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

Zielona energia

W 2021 roku energia zasilająca nasze serwery będzie pochodzić wyłącznie z zielonej energii. Tam, gdzie mieliśmy możliwość wyboru dostawcy, ponad 25% prądu zużywanego przez nasze salony będzie pochodziło z odnawialnych źródeł.

Created with sketchtool.

Eliminacja plastiku

Cały czas pracujemy nad eliminacją plastiku w naszej działalności. Do 2025 roku wszystkie plastikowe opakowania będą albo w 100% nadawać się do ponownego użycia, albo podlegać recyklingowi lub kompostowaniu.

#EcoAware by Reserved

#EcoAware
.

Eco Aware, czyli…

W kolekcji Eco Aware tekstylia konwencjonalne zastępujemy materiałami wytworzonymi w sposób bardziej zrównoważony. Należą do nich m.in. pochodzące z recyklingu włókna syntetyczne, takie jak poliester i poliamid produkowane z plastikowych butelek PET i z odpadów post-konsumpcyjnych.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

Jednym z celów na najbliższy rok jest zwiększenie udziału kolekcji Eco Aware do 25% odzieży wyprodukowanej przez LPP
.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

Ubrania należące do kolekcji Eco Aware Production powstają w fabrykach, w których wykorzystywane są innowacyjne, proekologiczne technologie. W tych fabrykach stosuje się zamknięte cykle wewnętrznego obiegu wody. Na dachach budynków montowane są panele fotowoltaiczne, dzięki czemu produkcja odzieży odbywa się z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnego źródła. Fabryki posiadają też własne instalacje uzdatnia wody poprodukcyjnej, w których wykorzystywane są biologiczne metody oczyszczania. Dostawcy przechodzą szczegółowe inspekcje weryfikujące wpływ ich działalności na środowisko.

Redukcja
plastiku
.

Recykling

W 2019 roku jako pierwsza polska firma przystąpiliśmy do programu New Plastics Economy Global, co przekłada się na coraz większe ponowne wykorzystanie lub poddanie recyklingowi używanych przez nas tworzyw sztucznych.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

Od 2020 roku jesteśmy członkami Polskiego Paktu Plastikowego, łączącego firmy w dążeniu do stworzenia zamkniętego obiegu tego tworzywa
.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

Redukcja plastiku

Znacząco zredukowaliśmy ilość plastiku, rezygnując z toreb plastikowych w salonach oraz wysyłkach ze sklepu online, a także z folii na zawieszkach cenowych. Cały czas zastępujemy plastikowe żyłki przy metkach bawełnianymi sznurkami pokrytymi naturalnym woskiem.

Zastępujemy plastikowe wieszaki papierowymi. Zrezygnowaliśmy także z wypychaczy z tworzyw sztucznych – w modelach wymagających ochrony przed odkształceniem, jak buty i torebki, stosujemy ich papierowe odpowiedniki.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

Zmiany
w salonach
.

Eco Aware Stores

W 2020 roku rozpoczęliśmy wdrażanie programu Eco Aware Stores, którym do 2025 roku zostaną objęte wszystkie nasze sklepy. Testujemy technologię SolarCool, wykorzystującą energię słoneczną w układzie chłodniczym urządzeń klimatyzacyjnych.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

We wszystkich naszych salonach działają m.in.: energooszczędne ekrany i inteligentne sterowanie ścianami wideo, co w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem wyświetlanych treści, zmniejsza zużycie energii o 40%, progresywny system oświetlenia LED, nowoczesny system klimatyzacji o najwyższych współczynnikach efektywności energetycznej, dostosowujący się do intensywności ruchu klientów, schody ruchome z czujnikami ruchu, które zwalniają w momencie, gdy nie są używane.

We wszystkich salonach stacjonarnych zrezygnowaliśmy z użycia plastikowych toreb na rzecz papierowych, pochodzących z recyklingu
.

Created with sketchtool.

Zbiórka odzieży

Prowadzimy zbiórkę używanej odzieży, która następnie przekazywana jest osobom w trudnej sytuacji życiowej. Gromadzona w wybranych salonach odzież trafia do potrzebujących za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, prowadzącego noclegownie dla bezdomnych w całej Polsce. Już teraz pojemniki na używane tekstylia znajdują się w 50 salonach marek LPP w całej Polsce.

#EcoAware by Reserved
#EcoAware by Reserved

Zobacz kolekcję

ECOAWARE

#EcoAware by Reserved